Sphinx zoekmachine

Instructies voor installatie

OpenIMS heeft een zoekmachine voorhanden die ingezet kan worden bij het zoeken door zeer grote volumes documenten (>100 000). Dit is de SPHINX zoekmachine, hieronder zijn installatieinstructies te vinden.  Wij adviseren voor de inzet van deze zoekmachine contact op te nemen met OSICT. N.B. na het aanpassen van de zoekengine zullen alle documenten, webpagina’s en e-mails opnieuw moeten worden geindexeerd.

// To instal SPHINX:

// Download Sphinx 0.9.6-rc1 from: http://www.sphinxsearch.com/

// Windows: make sure libmySQL.dll is accessible (e.g. copied to \windows\system32\)

// Linux: make sure data directory exists and is accessible for OpenIMS

// Test installation with: uuse("test"); TEST_SPHINX();

// Tested with Windows version: Sphinx 0.9.6-rc1

// Tested with Linux version: Sphinx 0.9.6-rc1 (Red Hat)

// Failed with 0.9.7 RC2 because of stricter config checking (does not allow search during update)

// Linux: download from source, install mysql-devel (up2date -i mysql-devel)

// Linux: ./configure , make , make install

// Linux: create dir /var/lib/imssphinx/ , set write permissions on dir for apache owner

//

// $myconfig["sphinx"]["indexdir"] = "/var/lib/imssphinx/"; there MUST BE A TRAILING /!!!!

// Make OpenIMS aware which full text engine must be used

$myconfig["ftengine"] = "S2_SPHINX";

// Example Linux config:

if (!$myconfig["sphinx"]["searchexe"])  $myconfig["sphinx"]["searchexe"]  = "/usr/local/bin/search";

if (!$myconfig["sphinx"]["indexerexe"]) $myconfig["sphinx"]["indexerexe"] = "/usr/local/bin/indexer";

if (!$myconfig["sphinx"]["indexdir"])   $myconfig["sphinx"]["indexdir"]   = "/var/lib/imssphinx/";

// Example Windows config:

// $myconfig["sphinx"]["searchexe"] = "C:\\sphinx\\bin\\search.exe";

// $myconfig["sphinx"]["indexerexe"] = "C:\\sphinx\\bin\\indexer.exe";

// $myconfig["sphinx"]["indexdir"] = "C:/sphinx/data/";

// Other settings:

if (!$myconfig["sphinx"]["maxdynamicsegmentsize"]) $myconfig["sphinx"]["maxdynamicsegmentsize"] = 1000;

if (!$myconfig["sphinx"]["maxstaticsegmentsize"])  $myconfig["sphinx"]["maxstaticsegmentsize"]  = 50000;

if (!$myconfig["sphinx"]["documentqueuesize"])     $myconfig["sphinx"]["documentqueuesize"]     = 1000;

if (!$myconfig["sphinx"]["maxsqlsize"])            $myconfig["sphinx"]["maxsqlsize"]            = 500000;

if (!$myconfig["sphinx"]["sqlrangestep"])          $myconfig["sphinx"]["sqlrangestep"]          = 250;

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief