Het $context object

Deze pagina beschrijft de belangrijkste elementen van het binnen CMS inrichtingsomgeving beschikbare $context object.

collection

ID van de huidige sitecollectie, iets als onzeorganisatie_sites.

site

ID van de huidige site, iets als “onzeorganisatie_com”.

page

ID van de huidige pagina.

url

URL van de huidige pagina.

knownuser

Boolean welke aangeeft of bekend is wie de huidige gebruiker is. Dit zal alleen het geval zijn op bijvoorbeeld een intranet nadat een gebruiker is ingelogd.

user

ID van de huidige gebruiker (indien knownuser gelijk is aan true).

flexdatatable
flexdatakey

Naam van tabel en sleutel voor pagina gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld de inhoud van een forumdiscussie).

flexuserdatatable
flexuserdatakey

Naam van tabel en sleutel voor pagina en gebruiker gerelateerde gegevens (bijvoorbeeld informatie voor een personaliseerbare pagina).

flexfiles

Volledige pad naar bestanden behorende bij deze pagina.

flexfilestrans

Pad (transfer agent stijl) naar bestanden behorende bij deze pagina.

flexparams

Bevat parameters van het CMS component. [[[test:123]]] zal bijvoorbeeld verwerkt worden door het “test” CMS component en zal “123” als $context[“flexparams”] hebben.

Voorbeeld, inhoud van $context voor de huidige pagina:

<STRING>a:14:{s:4:"site";s:14:"openimsdoc_com";s:4:"page";s:32:"cc6264294f09f5fc4a5aaf46de6bda63";s:10:"collection";s:13:"openims_sites";s:3:"url";s:50:"https://doc.openims.com/beheer/inrichting/_context";s:4:"user";s:7:"unknown";s:9:"knownuser";b:0;s:13:"flexdatatable";s:44:"ims_openims_sites_objects_flexdata_cmsblock_";s:11:"flexdatakey";s:47:"openimsdoc_com-cc6264294f09f5fc4a5aaf46de6bda63";s:13:"flexcookiekey";s:47:"openimsdoc_com_cc6264294f09f5fc4a5aaf46de6bda63";s:17:"flexuserdatatable";s:48:"ims_openims_sites_objects_flexuserdata_cmsblock_";s:15:"flexuserdatakey";s:55:"openimsdoc_com-cc6264294f09f5fc4a5aaf46de6bda63-unknown";s:9:"flexfiles";s:81:"/var/www/html/openims_sites/flex/openimsdoc_com_cc6264294f09f5fc4a5aaf46de6bda63/";s:14:"flexfilestrans";s:68:"\openims_sites\flex\openimsdoc_com_cc6264294f09f5fc4a5aaf46de6bda63\";s:14:"flexusagecount";i:1;}</STRING>

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief