Conditionele logboeken

OpenIMS logt automatisch verschillende zaken. Gebruikers met de autorisatie beheerder hebben via de user interface van OpenIMS inzage in de logboeken. Deze zijn te vinden in de sectie Admin – Systeemlogboeken.

 

Logging heeft verschillende doelen. Tijdens het ontwikkelen van programmatuur kunnen systeemontwikkelaars middels de logboeken controleren (testen) of hun programmatuur goed functioneert. In een productieomgeving wordt verschillende data gelogd die gebruikt kan worden voor het verhelpen van productie belemmerende problemen. Voor OpenSesame ICT is logging dus van belang om te kunnen voldoen aan de kpi’s uit het SLA. Daarnaast kan bepaalde logging ook gebruikt worden om een beeld te krijgen van de omgeving, zoals performance logging.

 

Een aantal logboeken in OpenIMS, zijn afhankelijk van een configuratiesetting, in de vorm van $mryconfig[<subject>] = <value> of $myconfig[<sgn>][<subject] = <value>. Middels deze setting kan het daadwerkelijk loggen in of uitgeschakeld worden. Dat worden conditionele logboeken genoemd.

 

Er zijn ook conditionele logboeken die afhankelijk van de configuratie setting bepaalde inhoud wel of niet in het logboek wegschrijven terwijl andere inhoud altijd in het logboek wordt weggeschreven.

 

Een beheerder kan handmatig de logboeken opschonen middels de link ‘Opschonen  systeemlogboeken’ onderaan het scherm ‘Systeemlogboeken’. Er wordt ook automatisch periodiek opgeschoond. De termijnen hiervan zijn instelbaar, via $myconfig["cleanuplogdetail"] (in dagen).

 

“Zomaar” logging uitschakelen of inschakelen, of het opschonen van logboeken is niet verstandig. Dit dient te gebeuren in overleg met OpenSesame ICT.

 

In onderstaand overzicht, wordt eerst de naam van het logboek genoemd gevolgd door de bijbehorende setting.

 

Conditionele logboeken OpenIMS:

login – Bevat gegevens over het inloggen in OpenIMS door gebruikers.
$myconfig[<sgn>]["usepasswordhistory"]
$myconfig[<sgn>]["cookieloginsettings"]["logging"]=="yes"
$myconfig["shieldlogging"]=="yes"
$myconfig[<sgn>]["failedloginpolicy"] == "yes"

 

internalnamerename – Houdt bij hoe de naam op disk wordt aangepast aan de shorttitle
$myconfig["internalnameisshorttitle"] == "yes"

 

forms – Logging mb.t. ‘forms’, popupjes in Openims.
$myconfig[<sgn>["formslogging"] == "yes"

 

elapsed_404 – Bevat details over de performance
elapsed_sites
elapsed_uif
elapsed_back
elapsed_dev
elapsed_other
elapsed_memusage_all
elapsed_memusage_050MB
elapsed_memusage_100MB
elapsed_memusage_250MB
elapsed_memusage_500MB
elapsed_memusage_pageonly_all
elapsed_memusage_pageonly_050MB
elapsed_memusage_pageonly_100MB
elapsed_memusage_pageonly_250MB
elapsed_memusage_pageonly_500MB
$myconfig["performancelogging"] == "yes"

 

elapsed_memusage_autoclean
elapsed_memusage_pageonly_autoclean
$myconfig["autocleanhttpdprocesses"]=="yes EN $myconfig["performancelogging"] == "yes"

 

archive_errorlog – Multitier fouten
$myconfig["mtdisk"] = array(........)

 

elapsed_dbg_uif – Extra performance logging ivm debugging
elapsed_dbg
$myconfig["detailedperformancelogging"]

 

diskspace_extended – Log ook vollopen van andere schijven
$myconfig["logdiskspace_extended"] = array(.........)

 

Mysqlperf – Performance logging van mysql  databasesysteem
$myconfig["mysqlperformancelogging"]

 

mail_debugging  - Debugging van het Email Management Systeem van OpenIMS
$myconfig["emsdebugging"]=="yes"

 

flexpaper – Gaat over de actie ‘Bekijk / wijzig annotaties’ in het documentportlet
$myconfig[<sgn>]["useflexpaper"] == "yes"

 

windowsprofiling
$myconfig["windowsprofiling"]=="yes"

 

garbage_collectorLogging mb.t. tot het legen van de prullebak.
$myconfig[<sgn>]["allowcleanupdeletedobjects"] == "yes"

 

niceurl – Gaat over de admin-functie ‘nice urls’, om leesbare urls te maken
$myconfig[<sgn>][<site>["niceurl"] == "yes"

 

sync – Gaat over het synchoniseren van data tussen 2 openims servers, bv. een dms-server en een extranet.
$myconfig["fastreplication"] = "yes"
$myconfig["replication"] = array(..........)

 

autohtml – Gaat over het automatisch creëren van webpagina’s uit documenten.
$myconfig[<sgn>][“autohtml'] = array()

 

Webdav - Web-based Distributed Authoring and Versioning, uitbreiding van het HTML protocol
webdav_lock
$myconfig[“webdavlogging”] == “yes”

 

Gedeeltelijk conditionele logboeken OpenIMS:

 

Plupload – Gaat over de speciale uploadfunctie met jQuery
$myconfig["pluploadextralogging"] == 'yes'

 

archive_general – Gaat over MultiTier schijven
$myconfig["mtdisk"] = array(........)

 

ibabsCommunicatie met de vergader-app IBABS
$myconfig["allowibabscallsfrom"] = array(.........)
$myconfig[<sgn>]["ibabscheckrights"] == "yes"

 

URPCNR
$myconfig["URPC
NR_dmz_servers"] = array(.......)
$myconfig["URPCNR_protected_servers"] = array(......)


linking_<sgn> - Gaat over relaties tussen documenten, ook wel koppelingen genoemd
$myconfig[<sgn>]["linking_dontlink_alreadylinked"] == "yes"
$myconfig[<sgn>]["linking"][<type>]["connect2self"] (yes/no)
$myconfig[<sgn>]["linking"][<type>]["mirrorconnections"] == "no"

 

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief