Algemene functies

$object = &MB_Ref ($table, $key)

Koppel een PHP object aan een XML object uit de universele XML datalaag. Aangezien het een koppeling betreft worden wijzigingen aan het object doorgevoerd in de universele XML datalaag en kan deze functie ook gebruikt worden om nieuwe objecten aan te maken. Als een object alleen uitgelezen wordt is het verstandig in plaats van &MB_Ref gebruik te maken van MB_Ref. Er wordt dan een niet gekoppelde kopie van het object gemaakt.

MB_Delete ($table, $key)

Verwijder een object uit de universele XML datalaag. 

N_GUID()

Genereer een “global unique ID”. Met name bedoeld om sleutels te genereren voor nieuwe objecten in de universele XML datalaag.

$content = N_GetPage ($url)

Haal een webpagina op. 

$currentsupergroupname = IMS_SuperGroupName()

Geeft de actieve supergroupname (ofwel sitecollection) terug.

ML ($dutch, $english)

Geeft afhankelijk van de taalinstellingen een Nederlandstalige of een Engelstalige string terug.

ML_SetLanguage ($language)

Stelt de huidige taal in. Dit kan standaard “nl” of “uk” zijn. 

N_WriteFile ($filename, $content)

Schrijf data naar een bestand. Indien $filename met html:: begint wordt dit omgezet naar de OpenIMS root directory. Indien een andere methode dan N_WriteFile wordt gebruikt om een bestand aan te maken dan werken het trigger mechanisme en de replicatie engine niet op de juiste wijze. N_WriteFile moet dus eigenlijk altijd gebruikt worden voor het wegschrijven van bestanden.

$content = N_ReadFile($filename)

Lees de data uit een bestand. Indien $filename met html:: begint wordt dit omgezet naar de OpenIMS root directory. 

N_Redirect ($url)

Spring naar de betreffende URL middels een redirect.

MB_(Turbo)MultiQuery($table, $specs)

Bied geavanceerde querymogelijkheden. Gebruik voor het testen de gewone variant en daarna pas de ‘turbo’-variant. Dit voorkomt te veel en/of foutieve indexen. 

$specs["select"] =  Array ('$record["objecttype"]' => 'document',

                                      '$key' => 'abcdef....'

                                     );

$specs["sort"] = '$record["sortvalue"]‘;

$specs["rsort"] = '$record["sortvalue"]‘;

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief