Universele XML datalaag

In de OpenIMS functiebibliotheek zijn functies beschikbaar om toegang te verkrijgen tot de universele XML datalaag. Ook is in de Inrichtingsomgeving een XML data browser beschikbaar waarmee XML objecten kunnen worden bekeken.
Binnen de XML datalaag zijn XML objecten geordend als tabellen met sleutels. Enigszins vergelijkbaar met de opzet van een relationele database. Op deze pagina worden de belangrijkste tabellen en de structuur van de objecten in deze tabellen beschreven. Mede gezien de uitbreidbaarheid van zowel XML objecten als de volledige tabellenverzameling binnen OpenIMS is dit per definitie een subset van alle beschikbare informatie.

Waarschuwing: verander niet zonder meer de inhoud van XML objecten. In veel gevallen zijn in de functiebibliotheek functies beschikbaar om dit te doen. Onkundig aanpassen van XML objecten kan leiden tot verregaande schade aan OpenIMS en in OpenIMS opgeslagen gegevens.

Begrippen

supergroup of sitecollection

Totale verzameling van alle OpenIMS informatie inclusief alle gebruikers, groepen, websites, documenten etc. Als een machine bij een hosting provider gedeeld wordt door meerdere organisaties hebben deze elk een eigen sitecollection. Voorbeeld: naamorganisatie_sites. Een sitecollectie moet altijd eindigen op _sites. De reden voor de dubbele opname (zowel als sitecollection als als supergroup) is dat alles wat security gerelateerd is binnen OpenIMS een eigen subsysteem vormt.

sites

Een sitecollectie kan meerdere sites bevatten. Een site is bijvoorbeeld een internet site, een intranet of een extranet. Voorbeeld: naamorganisatieintranet_com. Een site moet altijd eindigen op _com of _nl.

 

Tabellen

Tabel

Toelichting

globalvars

Bevat systeemoverschrijdende globale varabelen. Wordt onder andere gebruikt voor het bijhouden van de status van batchprocessen.

encoded_objects

Bevat tijdelijke objecten voor gebruik in hyperlinks, met name hyperlinks met popup schermen.

scedule_<<<machinenaam>>>

Bevat in de toekomst uit te voeren operaties.

multilang

Vertaaltabel voor andere talen dan Engels en Nederlands.

local_???

Bevat tabellen die puur voor lokaal gebruik zijn. Meestal hulptabellen voor intermachine communicatie.

ims_sitecollections

Bevat alle bekende sitecollections (is het evenbeeld van supergroups). Per sitecollection staan er verwijzingen naar alle relevante sites.

ims_sites

Bevat alle sites. Per site worden alle domeinen en de homepagina vastgelegd.

ims_<<<sitecollection>>>_templates

Bevat alle CMS vormgevingtemplates van een sitecollection.

ims_<<<sitecollection>>>_objects

Bevat alle CMS objecten (web pagina’s) en DMS objecten (documenten) van een sitecollection.

ims_trees

Bevat de boomstructuur (directories) voor het DMS.

shield_supergroups

Bevat alle bekende supergroups (is het evenbeeld van sitecollections).

shield_<<<sitecollection>>>_users

Bevat alle gebruikers.

shield_<<<sitecollection>>>_groups

Bevat alle gebruikersgroepen.

shield_<<<sitecollection>>>_workflows

Bevat alle workflows (werkstromen).

ims_<<<sitecollection>>>_objects_locks

Bevat reserveringen van objecten (webpagina’s of documenten) terwijl deze gewijzigd worden.

ims_fields

Bevat de vrij definieerbare velden binnen OpenIMS.

ims_<<<sitecollection>>>_shorturls

Bevat de verkorte URL’s.

 

ims_<<<sitecollection>>>_objects van het type “webpage”:

objecttype

 

“webpage”

preview

 

“yes” of “no” afhankelijk van het in preview (concept) beschikbaar zijn van de pagina.

published

 

“yes” of “no” afhankelijk van het in gepubliceerde vorm beschikbaar zijn van de pagina.

workflow

 

Workflow waarbinnen de pagina zich bevind.

stage

 

Workflow stadium waarin de pagina zich bevind.

allocto

 

Gebruiker waaraan de pagina is toegewezen.

parent

 

Bepaald de ouder van de pagina. Voor alle pagina’s tezamen vormt dit de (boom)structuur van de site.

sortvalue

 

Bepaald de volgorde van de pagina in de navigatie.

template

 

Vormgevingtemplate welke actief is voor de betreffende pagina.

editor

 

Editor, bijvoorbeeld “Microsoft Word”, welke van toepassing is voor deze pagina.

parameters > preview > longtitle

 

Lange titel van de pagina, in concept modus.

parameters > published > longtitle

 

Lange titel van de pagina, gepubliceerd.

parameters > preview > meta_bedrijfsnaam

 

Zelf gedefinieerde metadata veld “bedrijfsnaam”, in concept modus.

history > guid > type

 

Geeft het type van een bepaalde handeling in de historie weer. Bijvoorbeeld “edit”.

 

ims_<<<sitecollection>>>_objects van het type “document”:

objecttype

 

“document”

preview

 

“yes” of “no” afhankelijk van het in preview (concept) beschikbaar zijn van het document.

published

 

“yes” of “no” afhankelijk van het in gepubliceerde vorm beschikbaar zijn van het document.

workflow

 

Workflow waarbinnen het document zich bevind.

stage

 

Workflow stadium waarin het document zich bevind.

allocto

 

Gebruiker waaraan het document is toegewezen.

directory

 

Bepaald de plaats van het bestand in de boomstructuur van het DMS.

shorttitle

 

Bepaald de korte titel van het document.

executable

 

Bepaald de applicatie die gekoppeld is aan dit bestand. Dit kan iets zijn als “winword.exe” maar het is ook mogelijk dat dit op “auto” staat waarbij de extensie van de bestandsnaam de applicatie bepaald.

filename

 

De interne bestandsnaam.

meta_bedrijfsnaam

 

Zelf gedefinieerde metadata veld “bedrijfsnaam”.

history > guid > type

 

Geeft het type van een bepaalde handeling in de historie weer. Bijvoorbeeld “edit”.

 

Altijd als eerste op de hoogte van de laatste nieuwtjes?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief